Urbano pintor

La primera labor

O primeiro labor

Como pintor Urbano González Varela realizou unha gran cantidade de obras, nas que resalta o gran dominio da tonalidade e o debuxo, unidos á gran sensibilidade do artista. Foi un gran dominador do retrato, do cal deixou excelentes exemplos.

Dos seus cadros podemos destacar “O Primeiro Labor” (posiblemente un dos seus mellores cadros),”A Catedral de Santiago de Compostela, vista desde a Ferradura” (ambos en Vigo en casa dun dos netos de Urbano), “Homero”, “Hermosiña”, “O Xuízo de Paris” (Parodia de Rubens), “O Cego da Zanfona” (destes dous ultimamente citados, posiblemente fóra de España, móstranse dúas fotografías realizadas na época que, lamentablemente, non nos dan razón do belo colorido que lles daba vida), “Rebeca e Eliezer” (que obtivo a primeira Gran Medalla ofrecida polo Concello da Coruña na exposición de 1890), “Retrato dunha vella”, (en Madrid en casa dun dos seus netos). Está dedicado ao seu gran amigo Ovidio Murguía). Con anterioridade, Murguía dedicara outro seu a Urbano. Como retratista, algúns dos seus cadros máis significativos, poden ser: “Retrato de don Nicolás Villageliu” (encargado a Urbano polo Centro Galego da Habana, para honrar ao seu primeiro presidente), “Retrato do seu sogro Xeneral don Julián García Reboredo” (en Vigo, en casa de familiares), “Retrato de don Secundino González Valdés” (no Museo de Belas Artes da Coruña), “Retrato de don Daniel Carballo” (no Concello da Coruña, cidade da que o retratado foi alcalde), “Retrato de don Román Pereiro” e “Retrato de don Alfredo Brañas Menéndez”.

La Catedral de Santiago vista desde La Herradura

A Catedral de Santiago vista desde La Herradura

A obra pictórica de Urbano González, foi eloxiada en toda a súa extensión, por escritores de arte tan insignes como Alejandro Ferrant e por outros testemuños da época, mesmo de fóra de España.

Un exemplo palpable dos seus grandes dotes de pintor aínda se pode gozar vendo as pinturas do teito do Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela, obra que lle foi encargada polo Ministerio de Instrución Pública, en concurso convocado para o efecto, cuxas bases esixían tres grandes lenzos que representaran asuntos alegóricos da Sabedoría, da Historia, das Ciencias e das Artes. Este concurso gañouno por votación unánime do xurado, de cuxa adxudicación existen actualmente certificados expedidos no seu tempo que acreditan o encargo.

Techo Paraninfo USC

Teito Paraninfo USC

Á parte disto, moitas publicacións fixéronse eco. Por exemplo, a revista semanal ilustrada “Galicia” da Habana, que nun artigo do 29 de maio de 1904 referíndose a Urbano, escribía: “Foi un dos directores artísticos das obras de reconstrución da universidade compostelá, obtendo por concurso as pinturas do seu paraninfo, en cuxos traballos se atopa actualmente”.

Na realización final desta obra foi axudado polo pintor valenciano, fincado en Santiago de Compostela, amigo seu, Fenollera.

Moitos anos despois, no ano 1984, no diario “La Voz de Galicia” o día 17 de marzo, o académico de número da Real Academia Galega de Belas Artes, Juan Naya Pérez, escribía: “Non finalizarei estas notas sen engadir que Urbano González, foi un pintor de orixinalidade e mérito; os seus cadros son un excelente recordo, como o  que deixaron os seus pinceis no  salón de actos do Paraninfo da  Universidade de Santiago, cuxo decorado se lle  adxudicou en disputado concurso facéndose así xustiza aos seus innegables méritos”.

Os bosquexos desta obra, desde a súa realización ata principios dos anos 50, estiveron en poder de Dna. Carmen García Arbuthnot, viúva de Urbano; por esas datas fóronlle solicitados en préstamo polo pintor e crítico Gamallo Fierros, quen prometeu ante dous dos netos do pintor Urbano, devolvelos canto antes, promesa esta nunca cumprida ata a data.

Polos seus méritos como pintor, en reunión da Xunta Directiva da Academia de Belas Artes da Coruña, do día 22 de xuño de 1902, presidida por Don Jaime Ozores, marqués de San Martín de Hombreiro, admitíuselle como membro da mesma co número 58. Di a Acta: “…no concepto de debuxo e pintura aos Sres. Don Urbano González Varela, pintor e profesor da Escola de Artes e Industrias…”.