Urbano escritor

Portada Folleto Centenario Don Quijote

Portada Folleto Centenario Don Quijote

Urbano González Varela, xornalista, poeta e escritor, pertenceu á primeira xunta directiva do xornal La Voz de Galicia, fundado por Don Juan Fernández Latorre, o 4 de xaneiro de 1882, do cal foi primeiro director de arte e redactor. Neste diario, colaborou como autor de contos, poesías, artigos e tamén como ilustrador gráfico. Son innumerables os debuxos de Urbano que aparecen neste diario, sendo exemplo deles o dedicado ao Centenario do Quixote en Galicia, o que reproduce o Panteón de Fernán Pérez de Andrade, a Porta de Santa María do Azogue, A Ría de Betanzos, o Templo dos Pais Xesuítas, a Fachada das Torres do Alto e os detalles da Torre do Sur e da Torre do Norte. A maioría das primeiras páxinas ilustradas deste diario na súa época son obra súa.detalle-torre-del-norte

Urbano colaborou tamén noutros diarios a pesar da súa curta vida, tales como o “Eco de Galicia”, “O Noroeste” ou “O Alcance” dos cales se conservan ilustracións das primeiras páxinas. Nalgún destes xornais, tamén chegou a exercer a crítica musical con notable acerto.

Na “Revista Gallega” semanario de literatura e intereses rexionais, dirixida por Galo Salinas, publicou tamén unha gran cantidade dos seus contos.

O día 24 de xullo de 1891, nos primeiros Xogos Florais, celebrados en Tui, obtivo por “Amor e Meiguería” o premio á mellor obra de teatro escrita en verso e en galego.

Cabe destacar que estes Xogos Florais, foron o primeiro acto público realizado enteiramente en galego e onde podemos resaltar o feito de que os dous principais discursos, expostos polo presidente D. Manuel Murguía e polo secretario D. Salvador Cabeza de León, foron tamén en galego.

Portada del Libro Cantares de Urbano González Varela. Real Academia Galega

Portada do Libro Cantares de Urbano González Varela. Real Academia Galega

Como anécdota podemos comentar que o secretario da Asociación Rexionalista Galega (presidida por Manuel Murguía), Salvador Cabeza de León, foi quen pechou o acto co seu discurso e quen leu o fallo do xurado. Moito tempo despois, Salvador Cabeza converteríase no consogro de Urbano.

Portada Entre Luces

Portada Entre Luces

Publicou libros de contos como “Entre Luces”, “Cantares”  e a obra “Estudo sobre Gregorio Hernández”, xa citada máis arriba. Innumerables foron as súas poesías, sendo das mellores “Ela”, a que Carballo Calero definiu “como moi inspirada e dun romanticismo nórdico e intimista”.

Sobre o poema de Urbano “Carmela”, compuxo unha melodía moi popular o afamado músico José Baldomir Rodríguez.

Foi socio fundador e primeiro presidente da Asociación da Prensa da Coruña. O 13 de xullo de 2010, o Concello da Coruña acordou dedicarlle o seu nome a unha rúa da cidade.